Rapport från Delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland

Delegationen för etniska relationer ETNO har gett ut en rapport ”Rätt att vara en i gänget — Förslag till att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i det finländska samhället”. I rapporten behandlas sätt att stöda identitetsbildningen hos mångkulturella unga och stärka deras känsla av samhörighet. I rapporten identifieras faktorer som inverkar på mångkulturella ungas liv och det ges förslag till hur ungas ställning kan stärkas.

 

Länk till rapporten (på finska): 

Delegationen för etniska relationers ställningstagande på den internationella kvinnodagen den 8 mars 2019

Delegationen för etniska relationer ETNO vill överräcka en ros till äran av kvinnodagen till alla kvinnor i Finland, och särskilt till kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa kvinnor arbetar i olika yrken, tar hand om sina familjer, bär kulturarvet från generation till generation och deltar på olika sätt i samhället. Det finns flera hinder på deras vägar. ETNO utmanar olika aktörer i samhället att identifiera och avlägsna dessa hinder och stärka kvinnors delaktighet och integrering.

Läs hela ställningstagandet här

Forumet för etniska relationer 2018

Tid: tisdagen den 22 maj 2018

Plats: Helsingfors, Gamla studenthus

Program

Ytterligare upplysningar

Delegationen för etniska relationer, justitieministeriet: Nina Suorsa, sakkunnig, nina.suorsa(at)om.fi

 

Forumet för etniska relationer 2017

Goda relationer i Finland

Tid: torsdagen den 1 juni 2017 kl 9.30-16.00

Plats: Helsingfors, Finlandia-huset

Ytterligare upplysningar

Delegationen för etniska relationer, justitieministeriet: Nina Suorsa, sakkunnig, nina.suorsa(at)om.fi

Program (på finska)

- bilaga 1: Program för Forumet för etniska relationer 2017 (på finska)

Rapport om Forumet för etniska relationer 2017

- bilaga 2: Rapport om Forumet för etniska relationer 2017 (på finska)

Presentationer

Samhällsfred i Finland igår, i dag och i morgon

Oula Silvennoinen, docent i Europas historia, Helsingfors universitet

- bilaga 3: PP-presentation (på finska)

 

Hur går det för oss? En kartläggning av relationerna mellan befolkningsgrupperna i Finland – med fokus på förläggningsorter

Laura Jauhola, projektchef och Janika Keinänen, konsult, Owal Group Oy

- bilaga 4: PP-presentation 

- länk till rapporten (på finska)

 

Har vi en politik för goda relationer mellan befolkningsgrupperna i Finland?

Karin Creutz, forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism

- bilaga 5: PP-presentation (ska updaterats)

 

Workshoppar om goda relationer mellan befolkningsgrupper

Workshop 1: Hanteringen av spänningar och förebyggande av motsatsförhållanden med hjälp av dialog i gemenskaper som tar emot flyktingar

Workshopledare: Jens Gellin, medlare & Leena Kaitonen, medlare, Centret för grannmedling

- bilaga 6: Resultat från workshop 1 (på finska)

 

Workshop 2: Utnyttjande av gemenskapsmedling vid utredande av konflikter mellan grupper; Case Forssa stad

Workshopledare: Miriam Attias, chef för Centret för grannmedling & Hanna Vuorinen, medlare, Centret för grannmedling

- bilaga 7: Rekommendationer om hantering av spänningar mellan olika befolkningsgrupper för att skapa strukturer som möjliggör en dialog (på finska)

 

Workshop 3 – En metod för dialogbaserade diskussioner för att stödja demokratin och förtroendet

Workshopledare: Olli-Pekka Ahtiainen, ekon.mag., TRO, Aretai Oy, Dialogiakatemia

- bilaga 8: PP-presentation Olli-Pekka Ahtiainen (på finska)

 

Workshop 4: Att bygga upp förtroende – forsknings- och praxisbaserade tillvägagångssätt

Workshopledare:Johanna Leinonen, specialforskare och Eveliina Lyytinen, specialforskare, Migrationsinstitutet samt Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet

- bilaga 9: PP-presentation Eveliina Lyytinen (på finska)

- bilaga 10: PP-presentation Johanna Leinonen (på finska)

- bilaga 11: PP-presentation Liselott Sundbäck (på finska)

Workshop 5: Kartläggning, uppföljning och främjande av relationerna mellan befolkningsgrupper som ett led i likabehandlingsplaneringen

Workshopledare: Katriina Nousiainen, överinspektör & Panu Artemjeff, specialsakkunnig, justitieministeriet

- bilaga 12: PP-presentation Katriina Nousiainen (på finska)

- bilaga 13: PP-presentation Panu Artemjeff (på finska)

- bilaga 14: PP-presentation Laura Jauhola

- bilaga 15: PP-presentation Mikko Väisänen (ska updateras)

Forumet för etniska relationer 2016

Främjandet av en god diskussionskultur som baserar sig på respekt för andra människor

Tid: Torsdagen den 2. juni 2016
Plats: Helsingfors, Den Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3

Ytterligare information
Delegationen för etniska relationer, Justitieministeriet:
Nina Suorsa, sakkunnigsekreterare, inspektör, nina.suorsa(at)om.fi

Program (på finska):

kutsu_ohjelma_etnofoorumi_2016_fi.pdf (pdf, 0.04 Mt)

Rapport om Etno Forumet 2016 (på finska):

raportti_etnofoorumi2016_ennora_fi.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Presentationer (på finska):

Justitie- och arbetsminister Jari Lindströms (Sannf) tal

etnofoorumi_lindstrom_02062016.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Panu Raatikainen, Tammerfors universitet

etnofoorumi_raatikainen_02062016_fi.pdf (pdf, 0.6 Mt)

Anneli Portman, Helsinfors universitet

etnofoorumi_portman_02062016_fi.pdf (pdf, 0.43 Mt)

Tuomas Muraja, den finska faktakontrollen service Faktabaari

etnofoorumi_faktantarkistus_02062016_fi.pdf (pdf, 0.08 Mt)

Hanna Kautto, Migrationsverket

etnofoorumi_migri_02062016_fi.pdf (pdf, 0.76 Mt)

Jussi Westinen, Think tank, Ajatuspaja e2

etnofoorumi_westinen_02062016_fi.pdf (pdf, 0.05 Mt)

Finlands Röda Kors, Mot Rasism!

etnofoorumi_treenikeha_02062016_fi.pdf (pdf, 0.18 Mt)

Katri Saarikivi, Helsingfors universitet och
projektet NEMO (Business Value from Negative Emotions)

etnofoorumi_saarikivi_02062016.pdf (pdf, 2.41 Mt)