Kuluttajaluottojen markkinointia koskevan sääntelyn tiukentaminen

OM006:00/2019 Säädösvalmistelu

Laaditaan selvitys kuluttajaluottojen markkinoinnista. Selvitystyössä kartoitetaan luottojen markkinointikäytänteitä ja niihin liittyviä ongelmia. Selvitystyössä arvioidaan myös sääntelyvaihtoehtoja kuluttajaluottojen markkinoinnin asianmukaisuuden turvaamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM006:00/2019

Asianumerot VN/2281/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.11.2018 –

Asettamispäivä 15.11.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50554
[email protected]

Tiivistelmä

Laaditaan selvitys kuluttajaluottojen markkinoinnista. Selvitystyössä kartoitetaan luottojen markkinointikäytänteitä ja niihin liittyviä ongelmia. Selvitystyössä arvioidaan myös sääntelyvaihtoehtoja kuluttajaluottojen markkinoinnin asianmukaisuuden turvaamiseksi.

Lähtökohdat

Ylivelkaantumisen saaminen hallintaan edellyttää laajasti erilaisten keinojen käyttöä. Eräs keino tarttua ylivelkaantumisongelmaan on puuttua kuluttajaluottojen aggressiiviseen markkinointiin.