En åtstravning av regleringen av marknadsföringen av konsumentkrediter

OM006:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Laaditaan selvitys kuluttajaluottojen markkinoinnista. Selvitystyössä kartoitetaan luottojen markkinointikäytänteitä ja niihin liittyviä ongelmia. Selvitystyössä arvioidaan myös sääntelyvaihtoehtoja kuluttajaluottojen markkinoinnin asianmukaisuuden turvaamiseksi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM006:00/2019

Ärendenummer VN/2281/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 15.11.2018 –

Datum för tillsättande 15.11.2018

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50554
[email protected]

Sammandrag

Laaditaan selvitys kuluttajaluottojen markkinoinnista. Selvitystyössä kartoitetaan luottojen markkinointikäytänteitä ja niihin liittyviä ongelmia. Selvitystyössä arvioidaan myös sääntelyvaihtoehtoja kuluttajaluottojen markkinoinnin asianmukaisuuden turvaamiseksi.

Utgångspunkter

Ylivelkaantumisen saaminen hallintaan edellyttää laajasti erilaisten keinojen käyttöä. Eräs keino tarttua ylivelkaantumisongelmaan on puuttua kuluttajaluottojen aggressiiviseen markkinointiin.