Valtioneuvoston asetus Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

OM006:00/2024 Säädösvalmistelu

Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta (24/2024) tulee voimaan 1.1.2025.
Nyt valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävänjaosta virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallintopalveluyksikön välillä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM006:00/2024

Asianumerot VN/35767/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 10.1.2024 – 29.1.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 47/2024

Yhteyshenkilö
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 456
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä valmisteluvastuun jakautumisesta toiminnan ja talouden suunnittelua ja raportointia koskevissa asioissa hallintopalveluyksikön ja virastossa toimivien erityisviranomaisten välillä.

Lisäksi asetuksessa säädettäisiin, että tietyt asiat voidaan esitellä erityisviranomaisen ratkaistaviksi myös hallintopalveluyksiköstä.

Tiivistelmä

Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta (24/2024) tulee voimaan 1.1.2025.
Nyt valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin viraston hallintopalveluyksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävänjaosta virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallintopalveluyksikön välillä.

Lähtökohdat

Oikeusministeriön hallinnonalan pienten ja itsenäisten viranomaisten tuki- ja hallintopalvelujen uudelleenjärjestämistä on selvitelty kahdessa hankkeessa vuosina 2018-2020. Selvitysten jälkeen oikeusministeriö asetti 6.4.2021 hankkeen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston perustamiseksi. Tavoitteena oli järjestää oikeushallinnon erityisviranomaisten kokonaisuus yhdeksi virastoksi, joka muodostaisi myös oikeusministeriöstä erillisen kirjanpitoyksikön.

Eduskunta hyväksyi lain Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta joulukuussa 2023. Nyt valmisteltava asetus täsmentää tehtävänjakoa perustettavassa virastossa toimivien erityisviranomaisten ja viraston hallinnon välillä.