Ulosottokaaren muutostarpeiden selvittäminen

Ulosottokaaren muutostarpeiden selvittäminen

OM054:00/2020 Kehittäminen

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) hankkeessa selvitetään ulosoton suojaosuuden korottamista ja vaihtoehtoisia keinoja pienituloisten ulosottovelallisten aseman parantamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM054:00/2020

Asianumerot VN/15365/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 21.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Yhteyshenkilö
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 502
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

VN TEAS-selvityksen päätavoitteena on kartoittaa ja arvioida eri vaihtoehtoja pienituloisten ulosottovelallisten aseman parantamiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa vaikutukset ulosottovelallisten toimeentuloon ja työllistymisen kannustimiin, velkojien asemaan sekä sosiaaliturvamenoihin.

VN TEAS -hankkeen sivu: https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/ulosottovelka-sosiaaliturva-ja-tyon-tarjonta

Tiivistelmä

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) hankkeessa selvitetään ulosoton suojaosuuden korottamista ja vaihtoehtoisia keinoja pienituloisten ulosottovelallisten aseman parantamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa (s. 82) on seuraava kirjaus: ”Hallitus selvittää pikaisesti vaalikauden alussa ulosottokaaren muutostarpeet, esimerkiksi velallisen suojaosan kohdalla, ja tekee tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosaa vähintään takuueläkkeen tasolle.”