Regeringens proposition om ändring av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister

OM057:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Inom projektet bereds vissa brådskande tekniska lagändringar. Dessutom bereds behövliga ändringar för utlämnande av uppgifter om krediter ur registret till Statistikcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM057:00/2023

Ärendenummer VN/21673/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 7.7.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till en lag om ändring av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 48/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 8/2024

Inom projektet bereds vissa brådskande tekniska lagändringar. Dessutom bereds behövliga ändringar för utlämnande av uppgifter om krediter ur registret till Statistikcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att säkerställa förutsättningarna för att registret ska kunna tas i bruk och fungera smidigt enligt tidtabellen.

Sammandrag

Inom projektet bereds vissa brådskande tekniska lagändringar. Dessutom bereds behövliga ändringar för utlämnande av uppgifter om krediter ur registret till Statistikcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

Mer om ämnet