Avioliittoon pakottamisen rangaistavuus rikoslaissa

OM069:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM069:00/2022

Asianumerot VN/26964/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.9.2023 – 7.6.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi rikoslain muuttamisesta (avioliittoon pakottamisen rangaistavuus)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksen tavoitteena on selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 082
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa.

Voimassa olevan rikoslain mukaan avioliittoon pakottamiseen ja siihen tähtääviin toimiin voidaan tapauksen olosuhteista riippuen soveltaa mm. ihmiskauppaa, törkeää ihmiskauppaa tai pakottamista koskevia sekä osallisuutta niihin koskevia rikoslain säännöksiä.

Suomi on vuonna 2015 liittynyt naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen (ns. Istanbulin sopimus, SopS 52–53/2015), johon sisältyy velvoite säätää rangaistavaksi aikuisen tai lapsen tahallinen pakottaminen avioliittoon sekä avioliittoon pakottamiseen liittyvä houkuttelurikos (37 artikla).

Oikeusministeriössä on valmisteltu arviomuistio avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:29). Arviomuistio on ollut lausuntokierroksella, ja lausuntotiivistelmä on julkaistu (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:10). Valtaosa lausunnon antaneista piti rikoslain voimassa olevien säännösten täydentämistä tarpeellisena.

Eduskunta on ponnessaan vuonna 2022 edellyttänyt, että hallitus kiirehtii avioliittoon pakottamista koskevan rangaistussääntelyn tarkastelua ja ryhtyy sen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämiseksi rikoslaissa.

Lisää aiheesta