Kielipoliittinen ohjelma

OM071:00/2020 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM071:00/2020

Asianumerot VN/23453/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2021 – 31.3.2022

Asettamispäivä 25.2.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Uusitaan kansalliskielistrategia

Tavoitteet ja tuotokset

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielten elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Ohjelmassa otetaan huomioon hallitusohjelmassa mainitut kielet (saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet). Lisäksi siinä voidaan käsitellä myös muita kieliä.

Tavoitteena on laatia strateginen ja ytimekäs, poliittinen ohjelma. Tärkeitä lähtökohtia ohjelman valmistelutyössä ovat kotoperäisten kielten elvyttäminen, niiden elinvoimaisuuden turvaaminen ja kielten siirtyminen seuraaville sukupolville myös tulevaisuudessa. Tärkeä kohderyhmä ovat lapset ja nuoret.
Ohjelman pääpaino on hallitusohjelmassa mainituissa saamen kielissä, romanikielessä, karjalan kielessä ja viittomakielissä. Lyhyemmin tarkastellaan myös muita kuin kotoperäisiä kieliä.

Valmisteluryhmän ehdotus kielipoliittiseksi ohjelmaksi hyväksytään vuoden 2022 alkupuolella.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.

Kielipoliittinen ohjelma on osa hallitusohjelman kielipoliittisia uudistuksia, joihin kuuluvat myös uudistettu kansalliskielistrategia sekä kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävä hanke.

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta