Kuluttajaluottoja koskevat jatkotoimet koronavirustilanteen johdosta

OM074:00/2020 Säädösvalmistelu

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM074:00/2020

Asianumerot VN/23227/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2020 –

Asettamispäivä 13.10.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.11.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 48/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  26.11.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 212/2020

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun väliaikaista muuttamista siten, että muille kuin hyödykesidonnaisille luotoille asetettua 10 prosentin korkokattoa jatkettaisiin. Lisäksi jatkettaisiin luottojen suoramarkkinointikieltoa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 554
[email protected]

Tiivistelmä

Väliaikaista hintasääntelyä ja suoramarkkinointikieltoa jatketaan pääosin saman sisältöisenä kuin aiemmin (1.7.-31.12.2020) voimassa olleessa väliaikaisessa laissa. Uusi väliaikainen laki on tullut voimaan 1.1.2021, ja se on voimassa 30.9.2021 saakka.

Lähtökohdat

Covid-19-epidemian vaikutukset ovat olleet merkittäviä, ja epidemiatilanne voi vieläkin vaikeuttaa kuluttajien taloudellista asemaa. On oletettavaa, että useat kuluttajat joutuvat aiempaa useammin turvautumaan luottorahoitukseen. On niin ikään ennakoitavissa, että poikkeustilanne tulee heijastumaan pidemmällä aikavälillä kasvavina velkaongelmina. Tämän johdosta on katsottu aiheelliseksi esittää väliaikaisia lainsäädäntömuutoksia sekä luottojen hinnoitteluun että niiden markkinointiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.