Parlamentaarinen työryhmä kehittämään eräitä äänestämiseen ja vaaleihin liittyviä käytäntöjä

OM137:00/2023 Toimielin

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä eräät vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät hallitusohjelmakirjaukset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM137:00/2023

Asianumerot VN/26483/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.11.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä 23.11.2023

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku Vaali- ja puoluelainsäädäntö sekä demokratian käytännöt

Yhteyshenkilö
Oula-Antti Labba, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 244
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä seuraavat hallitusohjelman kirjaukset ja antaa niitä koskevat esityksensä:

1) hallitus varmistaa äänestyspaikkojen ja valtuustosalien esteettömyyden lainsäädännöllä sekä kuntien paremmalla ohjauksella ja koulutuksella. Kuljetuspalvelun piirissä oleville myönnetään oikeus äänestysmatkaan sekä poliittisessa luottamustoimessa ja ehdokkaana vaaleissa oleville tiettyyn määrään matkoja ilman, että se kuluttaa oikeutta muihin matkoihin.

2) kotiäänestyksen mahdollisuudesta informoidaan nykyistä paremmin. Muutetaan ennakkoäänestyksen ja ääntenlaskennan aikarajoja vastaamaan lisääntyneen ennakkoäänestämisen tarpeita.

3) varmistetaan vaalivirkailijoiden mahdollisimman kattava poliittinen edustavuus sekä ennakkoäänestysaikana että varsinaisena vaalipäivänä.

4) hallitus varautuu julkisen ja puolijulkisen kaupunkitilan muuttumiseen ja poliittisen kampanjoinnin sekä kokoontumisvapauden toteutumiseen tulevaisuuden kaupunkiympäristössä. Edistetään tarpeellisia kaavamuutoksia sekä selvitetään tarkemmin suurille joukkoliikenneasemille vievien kulkureittien omistusta ja käyttöä.

5) aloitetaan säännöllinen vuoropuhelu puolueiden, rahoituslaitosten ja valvovien viranomaisten kanssa liittyen ehdokkaiden ja poliittisten yhdistysten lainmukaiseen, tarkoituksenmukaiseen ja selkeään vaaleihin sekä poliittiseen toimintaan liittyvään tilinpitoon. Varmistetaan, että vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa toteutuu periaate, että samaa tietoa ei kysytä kuin kerran.

sekä:

6) selvittää parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportissaan (9.2.2022) esittämiä muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, jonka mukaan valtiontalouden tarkastusvirastolle annettaisiin mahdollisuus tehostaa uhkasakolla valvontatyötään. Lakia ehdotettiin täsmennettäväksi siten, että tarkastusvirastolla olisi mahdollisuus tehostaa uhkasakolla lisätieto- tai selvityspyyntöä sekä jälki-ilmoitusta ja sitä koskevaa lisäselvitystä.

Tiivistelmä

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä eräät vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät hallitusohjelmakirjaukset.

Lisää aiheesta