Nordiskt seminarium om arbetet mot människohandel

De nordiska länderna har under flera årtionden arbetat för att bekämpa människohandel. Länderna har lyckats skapa framgångsrika strategier där statliga och regionala myndigheter, privata aktörer och aktörer inom det civila samhället har stärkt nyttig kompetens inom olika delområden av kampen mot människohandel.

Som en del av Finlands ordförandeskap ordnas i november 2021 ett seminarium i Helsingfors där nordiska myndigheter och andra aktörer som arbetar med människohandel samlas för att utbyta sitt kunnande och sina tankar om praxis för bekämpning av människohandel. Avsikten är att aktörerna i de olika länderna genom utbyte av bästa praxis ska kunna lära sig av varandra. Att fokusera på de åtgärder som genomförs i praktiken och att sprida dem till andra ger deltagarna idéer, information och kontakter för att utveckla sina egna arbetssätt. Målet är att den kunskap och kompetens som delas vid seminariet ska hjälpa deltagarna i deras arbete för att stärka mekanismerna för bekämpning av människohandel i Norden.

I de presentationer som varje land håller lyfter deltagarna fram sina styrkor i arbetet mot människohandel och vad de lärt sig av arbetet. För varje land presenteras en eller två exempel på strategier som har visat sig vara bra.

Seminariet direktströmmas via internet.

Mer information om evenemanget ges senare.