Seminarium om bästa praxis i arbetet mot människohandel i Norden

Som ett led i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 ordnas ett seminarium om bästa praxis i arbetet mot människohandel i de nordiska länderna. Seminariet hålls i Helsinki Congress Paasitorni den 18 november 2021. Arrangörer är justitieministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet och statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel.

Vid seminariet samlas nordiska myndigheter och aktörer i det civila samhället som arbetar med kampen mot människohandel för att dela med sig av sina kunskaper. Avsikten är att aktörerna i de olika länderna genom utbyte av bästa praxis ska kunna lära sig av varandra. Den kunskap och kompetens som delas vid seminariet är avsedd att hjälpa deltagarna att stärka sitt arbete för att bekämpa människohandel i Norden.

Vid seminariet diskuteras också möjligheterna att intensifiera det nordiska samarbetet i kampen mot människohandel. De iakttagelser och förslag som lyfts fram vid seminariet kommer att utnyttjas i den utredning som de nordiska justitieministrarna kom överens om vid sitt möte i juni 2021.

De frågor som behandlas vid seminariet är inte begränsade till en viss form av människohandel, en viss grupp offer eller vissa metoder för bekämpning av människohandel, utan de bearbetas parallellt. Frågorna behandlas från ett pragmatiskt perspektiv. Att fokusera på de åtgärder som genomförs i praktiken och att sprida dem till andra ger deltagarna idéer, information och kontakter för att utveckla sina egna arbetssätt.

Till evenemanget har bjudits in cirka 80 experter som arbetar med att förebygga och bekämpa människohandel i olika länder i Norden. Seminariet är också öppet för webbdeltagare. Delarna I och III av seminariet direktsänds på webben och de är öppna för alla. Workshoppen är avsedd för deltagare som bjudits in för att närvara på plats.

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan till seminariet som webbdeltagare

Genom att anmäla sig till seminariet kan man följa seminariet i direktsändning på webben. Det inspelade seminariet är tillgänglig för dem som anmält sig fram till den 18 december 2021. En länk till webbsändningen skickas via e-post till webbdeltagare.

Anmälan är öppen för allmänheten fram till den 16 november 2021 via den här länken. Välkommen att följa seminariet på webben!

Program

Programmet på engelska

Del I ger en helhetsbild av arbetet mot människohandel på olika nivåer bland annat i Europeiska unionen och i de nordiska länderna. Del I streamas på webben kl. 10.00–12.45.

Del II består av workshoppar där deltagarna på plats arbetar med bästa praxis i olika länder. Del II streamas inte.

Del III är en genomgång av workshopparna och sidoevenemangen i samband med seminariet samt slutsatserna från dem. Del III streamas på webben kl. 17.10–18.20.


Mer information om seminariet:
Ilona Sekiguchi, projektkoordinator, p. 0295 150 201, [email protected]
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, p. 0295 150 011, [email protected]