Hyppää sisältöön
Media

Aluevaalit 23.1.2022

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2021 10.02
Tiedote
Vaalit. Val.

Suomen ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot 21 hyvinvointialueelle. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025.

Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.
Monissa ulkomailla sijaitsevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Aluevaaleissa voi äänestää oman hyvinvointialueen ehdokkaita. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaa jatkossakin kaupunki eikä Helsinki muodosta hyvinvointialuetta.

Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Ehdokashakemukset jätetään 14.12. klo 16 mennessä

Ehdokashakemukset jätetään aluevaalilautakunnille 14.12. klo 16 mennessä. Aluevaalilautakunnat tarkastavat hakemukset ja vahvistavat ehdokasasettelun 23.12. Ehdokkaiden tiedot ja ehdokasnumerot julkaistaan vaalit.fi-sivustolla illalla 23.12. 

Koronaepidemiatilanteen kehittyminen otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ottavat aluevaalien järjestelyissä huomioon epidemiatilanteen kehittymisen. THL:n näkemyksen mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa.

Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet yhteistyössä ohjeita vaaliviranomaisille vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä korona-aikana. Tarvittaessa noudatetaan paikallisten terveysviranomaisten antamia tarkempia ohjeita. 

Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita äänestämisen terveysturvallisuudesta korona-aikana. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää samoin kuin riittävän etäisyyden säilyttäminen muihin äänestettäessä. Vaalivirkailijat pitävät huolta turvallisuudesta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa. 

Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.  

Äänioikeusilmoitukset lähetetään joulukuun aikana

Äänioikeutetut saavat Digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen äänioikeudesta. Sen liitteenä on luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä tietoa hyvinvointialueiden tehtävistä.

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse viimeistään 30.12.2021. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Äänestyspaikka ja oma hyvinvointialue on helppo selvittää

Luettelo ennakkoäänestyspaikoista löytyy oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta. Aluevaalien vaalipäivänä 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestyspaikan voi valita vapaasti.

Äänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta. Suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770 ja ruotsinkielisen 0800 9 4771. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730. 

Aluevaalien äänioikeusrekisteri on poimittu väestötietojärjestelmästä 3.12.2021. Äänioikeutetun asuinpaikka määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokkaita hän voi äänestää ja missä vaalipäivän äänestyspaikassa hän voi äänestää. Mikäli äänioikeutettu muuttaa 3.12. jälkeen, hyvinvointialue ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti. Äänioikeutettuja on koko maassa noin 3 933 000. 

Tieto siitä, mihin hyvinvointialueeseen kukin kunta kuuluu, löytyy soteuudistuksen verkkosivuilta osoitteesta soteuudistus.fi.

Vaalien tulostietoja julkaistaan vaalipäivänä laskennan valmistumisen mukaan

Vaalipäivänä alustavan tuloslaskennan etenemistä voi seurata verkossa. Tulospalvelussa kerrotaan ehdokkaiden saamat äänimäärät, puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet hyvinvointialueittain ja koko maassa. 

Tarkastuslaskennan valmistuttua aluevaalilautakunnat vahvistavat vaalien tuloksen keskiviikkona 26.1. viimeistään kello 18 aloitettavissa kokouksissaan. Vahvistetut tulokset päivitetään vaalit.fi-sivustolle 26.1. illan aikana.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, p. 0295 150 127, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, [email protected]
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Siljamäki, p. 0295 150 248, [email protected]

 

Hyvinvointialueet ja niihin kuuluvat kunnat
Vaalit.fi: Tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ajankohtaista koronavirustilanteesta 


Vaalit.fi Twitterissä
Vaalit.fi Facebookissa
Vaalivideoita YouTubessa
Vaalien puhelinpalvelu suomeksi 0800 9 4770 ja ruotsiksi 0800 9 4771
Vaalien WhatsApp-viestipalvelu 050 438 8730

Sivun alkuun