Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2021 10.02
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022. I valet väljs välfärdsområdesfullmäktige för 21 välfärdsområden. Mandatperioden för välfärdsfullmäktige börjar den 1 mars 2022 och fortsätter till den 31 maj 2025.

Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tid än så.

I välfärdsområdesvalet kan du rösta på en kandidat som har ställts upp i ditt eget välfärdsområde. Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom staden även i fortsättningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet och eftersom Helsingfors inte är ett välfärdsområde.

Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige.

Kandidatansökningar ska lämnas in senast den 14 december kl. 16.

Kandidatansökningarna ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnderna senast den 14 december före kl. 16. Välfärdsområdesvalnämnderna granskar ansökningarna och fastställer sedan kandidatuppställningen den 23 december. Kandidaternas uppgifter och kandidatnummer publiceras på webbplatsen valfinland.fi på kvällen den 23 december.

Utvecklingen av coronaepidemin beaktas i valarrangemangen

Välfärdsområdesvalet i januari 2022 förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) beaktar utvecklingen av epidemiläget vid tiden för välfärdsområdesvalet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är röstning så kallad lågriskverksamhet.

Justitieministeriet har tillsammans med THL utarbetat anvisningar för valmyndigheterna om hur valet kan ordnas på ett säkert sätt trots coronaepidemin. Vid behov iakttas närmare anvisningar från de lokala hälsovårdsmyndigheterna.

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerheten vid röstning under den pågående coronaepidemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett tillräckligt avstånd till andra. Valfunktionärerna ser till säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna.

Väljarna kan rådfråga centralvalnämnden i sin hemkommun om de specialarrangemang som vidtas.

Anmälningar om rösträtt skickas ut i december

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. Som bilaga finns en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades närområde samt information om välfärdsområdenas uppgifter.

Anmälningarna om rösträtt sänds per post senast den 30 december 2021. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Det är lätt att ta reda på ditt röstningsställe och ditt välfärdsområde

En förteckning över förhandsröstningsställena finns på justitieministeriets webbplats valfinland.fi. På valdagen den 23 januari får du rösta endast i den vallokal som anges i den rösträttsanmälan som du får med posten. Däremot kan du fritt välja var du förhandsröstar.

Information om röstningsställenas adresser och öppettider får du också genom att ringa det avgiftsfria servicenumret för frågor som gäller valet. På svenska är numret till telefontjänsten 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770. Numret till WhatsApp-meddelandetjänsten för valet är 050 438 8730.

Rösträttsregistret för välfärdsområdesvalet har hämtats ur befolkningsdatasystemet den 3 december 2021. Den röstberättigades bostadsort avgör inom vilket välfärdsområde och i vilken vallokal han eller hon kan rösta. Om du flyttar efter den 3 december avgörs välfärdsområdet och vallokalen enligt den ort där du tidigare bodde. Antalet röstberättigade i hela landet är cirka 3 933 000 personer. 

Information om vilket välfärdsområde en kommun hör till finns på social- och hälsovårdsreformens webbplats på adressen soteuudistus.fi. 

Uppgifter om valresultatet publiceras i takt med att rösträkningen blir klar

På valdagen kan man på webben följa hur den preliminära resultaträkningen framskrider. I resultattjänsten anges kandidaternas röstetal, partiernas röstetal och röstandelar enligt välfärdsområde och i hela landet.

När kontrollräkningen har slutförts fastställer välfärdsområdesvalnämnderna valresultatet vid ett sammanträde som börjar senast kl. 18 onsdagen den 26 januari. De fastställda resultaten uppdateras på webbplatsen valfinland.fi under kvällen den 26 januari.


Ytterligare information
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]

 

Välfärdsområdena och de kommuner som hör till dem (på finska)
Information om val och röstning: valfinland.fi
Coronaanvisningar till väljarna i välfärdsområdesvalet
Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronavirusläget 


Vaalit.fi på Twitter
Vaalit.fi på Facebook  
Videor om val på YouTube
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730

Tillbaka till toppen