Hyppää sisältöön
Media

EU haluaa sukupuolikiintiöt listayhtiöiden hallituksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2013 12.50
Tiedote -

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi, joka koskisi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista eli listayhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen sukupuolikiintiöitä. Direktiivi olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2028 loppuun.

Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasapainoa talouselämän päätöksenteossa ja lisätä sukupuolten tasapuolista edustusta yritysten hallituksissa ja hallintoneuvostoissa.

Direktiivi sisältäisi yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskisivat ehdokkaiden pätevyysarviointia ja nimityspäätösten avoimuutta sekä naisten ja miesten vähimmäisosuutta hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenistä. Tarkoitus on, että aliedustetun sukupuolen 40 prosentin kiintiötavoite saavutetaan kaikissa listayhtiöissä vuoteen 2020 ja listatuissa valtionyhtiöissä vuoteen 2018 mennessä.

Ehdotuksen käsittely alkaa EU:n neuvoston työryhmässä helmikuussa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti direktiivin tavoitteisiin ja katsoo, ettei ehdotuksen sisältämiä vaatimuksia voida pitää kohdeyhtiöille kohtuuttomina tavoitteet ja hyödyt huomioon ottaen. Käytännössä direktiiviehdotuksen vaatimukset suomalaisille listayhtiöille koskisivat vain hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniksi ehdolla olevien avointa pätevyysarviointia sekä valintojen ja niiden perusteiden raportointia ja julkistamista.

Direktiiviä ei sovellettaisi pieniin ja keskisuuriin listayhtiöihin. Oikeusministeriön arvion mukaan Helsingin Pörssissä vuoden 2012 lopussa listattuna olleista 119 yhtiöstä 25 jäisi soveltamisalan ulkopuolelle.

Keskuskauppakamarin tekemän selvityksen mukaan kymmenen suomalaista listayhtiötä täyttää hallituksille asetetun 40 prosentin sukupuolikiintiön vaatimuksen. Suomen valtion enemmistöomisteisissa listayhtiöissä 40 prosentin tavoite täyttyy.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen, puh. 02951 50264, ja
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun