Hyppää sisältöön
Media

EU-jäsenyys ja kansalaisaloite kirjataan perustuslakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2011 11.00
Tiedote -

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa eduskunnan hyväksymät perustuslain muutokset huomenna perjantaina 4.11. Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden maaliskuun alusta eli 1.3.2012.

Uudistuksen keskeiset muutokset liittyvät ylimpien valtioelinten, tasavallan presidentin ja eduskunnan luottamuksen varassa toimivan valtioneuvoston eli hallituksen toimivaltuuksien selkeyttämiseen.

Pääministerin tehtäviä koskevaan perustuslain kohtaan lisätään säännös, jonka mukaan pääministeri edustaa Suomea valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa.

Presidentti säilyttää kuitenkin edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä. Ulkopolitiikan johtamista koskeva perustuslain säännös ei muutu: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Jos päätöksenteossa on erimielisyys presidentin ja valtioneuvoston välillä, asia päätetään eduskunnan hyväksymän kannan mukaisesti. Suomen osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan päätetään kuitenkin kriisinhallintalain mukaisesti eli päätöksen tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen pohjalta ja eduskunnan kuulemisen jälkeen.

Toimivalta antaa hallituksen esitykset eduskunnalle kuuluu jatkossa valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättää myös esitysten täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle. Presidentin tähänastinen rooli hallituksen esitysten antajana on lähinnä muodollinen, sillä presidentti ei voi estää esityksen antamista eduskunnalle sellaisena kuin valtioneuvosto on esittänyt. Lakien vahvistaminen säilyy vastaisuudessakin presidentin tehtävänä.

Perustuslakiin tulee nimenomainen maininta Suomen jäsenyydestä EU:ssa. Perustuslakiin kirjataan myös Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden EU:n kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennetään uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi jostakin asiasta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun