Hyppää sisältöön
Media

EU:n rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistellaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2018 12.39
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään 11. lokakuuta lopullisesti ns. rahanpesurikosdirektiivin, jolla tehostetaan rahanpesuun liittyvien rikosten torjuntaa unionin alueella.

- Nyt hyväksytty direktiivi on osa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa EU:n valmiuksia torjua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta. Direktiivillä yhtenäistetään jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä sekä pyritään puuttumaan erityisesti vakavaan ja rajat ylittävään rahanpesurikollisuuteen, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen.

- Olen asettanut jo elokuussa työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa, jotta saamme tämän tärkeän uudistuksen hyvissä ajoin maaliin, Häkkänen toteaa.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän ehdotus valmistuu keväällä 2019.

Direktiivi koskee rahanpesuna rangaistavien rikosten määrittelyä ja näiden rikosten rangaistustasoja. Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesta toiminnasta lähtöisin olevaan omaisuuteen kohdistuvia tekoja, kuten muuntamista tai siirtämistä lailliseen tai näennäisesti lailliseen taloudelliseen toimintaan, joilla omaisuuden todellinen alkuperä peitetään. Rahanpesu edellyttää aina niin kutsuttua esirikosta, jolla saatuun omaisuuteen tai hyötyyn rahanpesutoimet kohdistuvat.

Direktiivin sisältö perustuu pitkälti Suomea nykyisin sitoviin EU:n ja kansainvälisiin velvoitteisiin. Uutta ovat muun muassa laajemmat velvoitteet omasta rikoksesta saadun hyödyn pesemisen (niin sanotun itsepesun) rangaistavuudesta sekä rangaistuksista.

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät muutokset voimaan 24 kuukauden kuluessa direktiivin hyväksymisestä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, sähköposti: [email protected]

Ehdotus EU:n direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin

Antti Häkkänen
Sivun alkuun