Hyppää sisältöön
Media

Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ehdotus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2013 10.42
Tiedote -

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaksi asetukseksi. Siinä ehdotetaan perustettavaksi Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), jonka tarkoituksena on tehostaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Komission mukaan nykyiset keinot EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi eivät ole riittävän tehokkaita. Jäsenvaltioissa ei tutkita näitä rikoksia riittävästi, mistä aiheutuu huomattavia taloudellisia tappioita koko EU:lle.

Euroopan syyttäjänvirasto vastaisi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten tutkinnasta sekä syytteen nostamisesta ja sen ajamisesta tuomioistuimessa. Virasto koostuisi Euroopan syyttäjästä ja neljästä varasyyttäjästä sekä jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista syyttäjistä. Viraston toimivaltaan kuuluisivat niin sanotussa unionipetosdirektiivissä tarkoitetut rikokset. Direktiiviä valmistellaan parhaillaan EU:ssa.

Syyttäjänvirasto perustettaisiin nykyisen EU-maiden syyttäjien yhteistyöelimen Eurojustin pohjalta ja se hyödyntäisi Eurojustin tukipalveluja. Perustettavalle syyttäjänvirastolle siirtyisi osa EU:n petostentorjuntaviraston OLAF:in resursseista. Virasto toimisi muutoin hajautetusti. Lähtökohtana olisi, että rikokset käsitellään jäsenvaltioissa niiden lainsäädännön mukaisesti.

Kaikki jäsenvaltiot eivät todenäköisesti osallistu Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen. Syyttäjänvirasto on mahdollista perustaa myös ns. tiiviimmän yhteistyön puitteissa, jos yhteistyössä on mukana vähintään 9 jäsenvaltiota.

Jos Suomi osallistuu Euroopan syyttäjänvirastoon, merkittävin muutos nykytilanteeseen verrattuna olisi se, että toimivalta päättää EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten tutkinnasta ja syytetoimista siirtyisi kansallisilta esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisilta Euroopan syyttäjänvirastolle.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen tehostaa EU:n taloudellisten etujen suojaa. Ensisijaisesti siinä tulisi hyödyntää täysimääräisesti nykyisiä keinoja, kuten Eurojustia ja EU:n rikosoikeudellista yhteistyötä.

Valtioneuvostolla ei ole vielä lopullista kantaa siihen, tulisiko Suomen osallistua Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen. Jos uusi virasto perustetaan, siitä tulisi saada lisäarvoa nykytilanteeseen verrattuna ja siksi mahdollisimman monen jäsenvaltion mukanaolo olisi tärkeää.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun