Hyppää sisältöön
Media

Julkaistujen henkilötietojen uudelleenkäyttö henkilötietolain soveltamisen piiriin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 10.25
Tiedote -

Hallitus esittää, että henkilötietolain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan tilanteita, joissa tiedotusvälineissä jo julkaistuja henkilötietoja kerätään ja talletetaan henkilörekisteriin uudelleenkäyttöä varten.

Muutos ei vaikuta tiedotusvälineiden oikeuteen saada ja käsitellä henkilötietoja toimituksellisia tarkoituksia varten, vaan niitä koskevat edelleen henkilötietolaissa olevat erityissäännökset. Henkilötietolaki ei sääntele sananvapauden käyttöä eikä ehdotettu muutos siten muutenkaan vaikuta oikeuteen julkaista tietoja.

Nykyisin henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä jo julkaistua aineistoa sellaisenaan. Lakia on muutettava, koska EY-tuomioistuin on katsonut sen olevan vastoin EU:n henkilötietodirektiiviä ja komissio antanut siitä Suomelle virallisen huomautuksen.

Asia tuli esille ns. Veropörssi-jutussa. Yhtiö julkaisi vuosittain yli miljoonan suomalaisen verotustiedot alueellisissa lehdissä ja luovutti tiedot edelleen toiselle yhtiölle tekstiviestipalvelun toteuttamista varten. EY-tuomioistuimelta pyytämänsä ennakkoratkaisun mukaisesti korkein hallinto-oikeus katsoi tämän olevan henkilötietolain vastaista henkilötietojen käsittelyä.

Uudistus parantaa rekisteröityjen henkilötietolain mukaisia oikeuksia tilanteissa, joissa käsitellään heitä koskevia henkilötietoja, jotka on jo aiemmin julkaistu jossakin tiedotusvälineessä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Leena Vettenranta, puh. 09 1606 7695 ja
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 160 67690

Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote Veropörssiä koskevasta ratkaisusta

Sivun alkuun