Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien EU-asetusten soveltaminen alkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2019 13.42
Tiedote

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevia EU:n asetuksia aletaan soveltaa 29.1.2019. Asetukset yhtenäistävät varallisuussuhteisiin sovellettavia kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä.

Asetuksista toinen koskee aviopuolisoiden varallisuussuhteita ja toinen rekisteröityjen parien varallisuussuhteita. Tasavallan presidentin on määrä huomenna vahvistaa uudistuksen edellyttämät lainmuutokset tulemaan voimaan 29.1.2019.

Asetuksissa säädetään siitä, minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen ja minkä valtion lakia sovelletaan puolisoiden varallisuussuhteita koskevassa asiassa, kun siinä on jokin kansainvälinen liittymä. Asetuksissa on myös säännökset toisessa jäsenvaltiossa annettujen päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.

Uudet säännökset helpottavat esimerkiksi niiden avioparien ja rekisteröityjen parien elämää, jotka ovat eri valtioiden kansalaisia tai jotka ovat asuneet eri maissa. He voivat sopia yhtenäisin säännöksin siitä, minkä valtion lakia sovelletaan omaisuuden jakoon puolisoiden erottua tai toisen puolison kuoltua.

Ellei sopimusta ole tehty, sovelletaan aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin ensisijaisesti sen valtion lakia, jossa on puolisoiden ensimmäinen yhteinen asuinpaikka avioitumisen jälkeen. Rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovelletaan sen valtion lakia, jonka mukaisesti parisuhde on rekisteröity. Sovellettavaa lakia koskevia asetusten säännöksiä sovelletaan vain henkilöihin, jotka ovat avioituneet, rekisteröineet parisuhteensa tai tehneet lainvalintaa koskevan sopimuksen 29.1.2019 tai sen jälkeen.

EU:n asetuksia aletaan soveltaa tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa 18 jäsenvaltiossa, jotka ovat Belgia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Slovenia, Suomi, Ruotsi ja Kypros.

Avioliittolakiin lisätään tässä yhteydessä myös ulkomaisen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevat säännökset. Ne parantavat oikeusturvaa sellaisten parien osalta, joiden varallisuussuhteita koskeva päätös on annettu tiiviimmän yhteistyön ja pohjoismaisen yhteistyön ulkopuolella olevassa valtiossa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Aviovarallisuusasetus

Parisuhdevarallisuusasetus

Sivun alkuun