Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojaa 40 vuotta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2018 16.57
Uutinen

Suomen kuluttajansuojalaki tuli voimaan syyskuussa 1978. Oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön juhlaseminaarissa Helsingissä kuultiin tänään 40 vuotisen kuluttajansuojan vaiheista ja luotiin katse tulevaan.

Kuluttajansuojalainsäädännön luominen 1970-luvulla oli uraauurtava ja käänteentekevä uudistus oikeusjärjestelmässämme. Suomi seurasi muita Pohjoismaita, sillä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kuluttajansuojaan liittyviä lakeja oli annettu jo 1970-luvun alkupuoliskolla.

Suomen kuluttajansuojalaki oli kuitenkin tuolloin ainoa laatuaan laajuutensa ja rakenteensa puolesta. Olennainen osa uudistusta oli riittävän viranomaiskoneiston luominen kuluttajien aseman turvaamiseksi.

Kuluttajansuojalakia on vuosien saatossa uudistettu useaan kertaan. Se on myös laajentunut alkuperäisen lain 50 lakipykälästä nykyiseksi lähes 300 pykälän paketiksi.

Vaikka EU-sääntelyn rooli kuluttajansuojassa on jatkuvasti yhä vahvempi, on kansallisella sääntelyllä yhä vahva paikkansa, tilaisuudessa muistutettiin.

Juhlaseminaarin avasi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, minkä jälkeen oikeusministeri Antti Häkkänen ja työministeri Jari Lindström toivat omat tervehdyksensä.

Häkkänen muistutti, että merkittävä osa kaupankäynnistä tapahtuu nykyisin verkossa. Teknologian kehityksen mukana myös kuluttajakaupan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Kuluttajan oikeusaseman suojan turvaaminen muutoksessa vaatiikin lainsäätäjältä jatkuvaa valppautta.

Lainsäädännön ja valvonnan ajan tasaisena pysymisen tärkeydestä muistutti myös Lindström, joka toi esille, että on syytä aina harkita, selvitäänkö nykyisen lainsäädännön tehokkaammalla toimeenpanolla, ennen kuin ryhdytään luomaan uutta lainsäädäntöä.

Helsingin yliopiston kansleri, emeritus, Thomas Wilhelmsson, avasi omassa puheenvuorossaan kuluttajansuojaa ja suomalaista oikeutta. Riidanratkaisijan näkökulmia kuluttajansuojalakiin taas valotti kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Kuluttajansuojan tulevaisuutta pohdittiin oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinosen johdolla paneelikeskustelussa, jossa olivat mukana Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Uudenmaan maistraatin johtava kuluttajaoikeusneuvoja Nina Konu, Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtaja Anja Peltonen, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling ja Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Panelistit keskustelivat kuluttajansuojalain kokonaisuudistuksesta ja siitä, mistä tulisi säätää EU-tasolla ja mistä kansallisesti. Keskustelussa nostettiin esille myös muun muassa digitalisaation tuomat muutostarpeet ja haavoittuvien kuluttajien asema sekä se, tulisiko pk-yrityksiä suojella kuluttajien tavoin.

Ministeri Häkkäsen puhe

Ministeri Lindströmin puhe

Sivun alkuun