Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Häkkänen: EU:n otettava seuraava askel oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2018 15.34
Tiedote

Suomen hallitus on tänään linjannut jatkotoimista oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseksi EU:ssa. Hallitus tukee komission esitystä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen tarkoitetussa menettelyssä on edettävä Puolan oikeusvaltiokehityksen takia seuraavaan vaiheeseen eli Puolan kuulemiseen.

Oikeusministeri Antti Häkkänen pitää EU-ministerivaliokunnassa sovittua linjaa oikeana. Puolan kuuleminen on seuraava vaihe EU-sopimuksen mukaisessa menettelyssä. Komissio teki esityksensä menettelyn käyttöönotosta viime vuoden joulukuussa.

Seuraavia EU-sopimukseen kirjattuja vaiheita ovat neuvoston mahdollisten suositusten antaminen ja neuvoston mahdollisuus todeta, että on olemassa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti EU:n yhteisiä arvoja. Viime kädessä seurauksena voisi olla jopa se, että Puola menettäisi äänioikeuden EU:n neuvoston kokouksissa.

- Pidän tärkeänä, että neuvosto ottaa nyt vastuuta oikeusvaltioperiaatteen puolustamisesta ja EU:n uskottavuudesta, koska pitkään jatkunut vuoropuhelu komission ja Puolan välillä ei ole tuottanut riittävästi tuloksia, ministeri Häkkänen sanoo.

- Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että tuomioistuimet voivat tehdä päätöksensä itsenäisesti ja ilman poliittista painostusta. Tuomareiden on voitava toimia riippumattomasti ja tähän kuuluu myös tuomareiden erottamattomuus. Siksi koko EU:n pitää olla viimeistään nyt syvästi huolissaan, jos jopa 40 % korkeimman oikeuden jäsenistä voi EU:n jäsenvaltiossa joutua ennenaikaisesti eläköitymään. Tällaiset muutokset tulevat Puolassa voimaan 3.7.2018. Käytännössä näyttää siltä, että korkein oikeus miehitetään uudelleen arvioi ministeri Häkkänen.

Komissio on jo puoli vuotta sitten joulukuussa todennut, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti EU-sopimuksessa tarkoitettua oikeusvaltioperiaatetta. Useiden lainsäädäntömuutosten ja niiden yhteisvaikutusten seurauksena oikeuslaitoksen riippumattomuus ja valtioelinten välinen vallanjako joutuvat komission mielestä Puolassa vakavaan vaaraan.

Myös lukuisat Euroopan ja kansainvälisen tason toimijat ovat ilmaisseet syvän huolensa Puolan oikeusvaltiotilanteesta, mukaan lukien Venetsian komissio, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, eurooppalaisten tuomareiden konsultatiivinen neuvosto, YK:n ihmisoikeuskomitea, tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuutta käsittelevä YK:n erityisraportoija, EU:n korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, Euroopan tuomarineuvostojen verkosto sekä EU:n asianajajaliittojen neuvosto.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sopimus Euroopan unionista

Antti Häkkänen
Sivun alkuun