Hyppää sisältöön
Media

Ohje vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämiseen julkaistu

oikeusministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2023 10.53
Tiedote

Oikeusministeriö on julkaissut ohjeet erillään asuvien vanhempiensa luona vuorotellen asuvan lapsen elatusavun määrittämiseen. Suositusluonteiset ohjeet täydentävät aiemmin julkaistua elatusapuohjetta.

Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2007 ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeessa ei kuitenkaan tuolloin otettu huomioon lapsen asumisjärjestelynä nykyään yleistynyttä vuoroasumista. Uuden ohjeen tavoitteena on yhtenäistää vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arviointiperiaatteita. 

Lapsen elatusavun suuruus on viime kädessä arvioitava aina lapsen elatuksesta annetussa laissa säädettyjen lähtökohtien pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen oikeus riittävään elatukseen ja kummankin vanhemman velvollisuus vastata lapsen elatuksesta kykynsä mukaan on huomioitava myös vuoroasumistilanteessa. 

Vuoroasuvan lapsen elatusavun arvioimiseen vaikuttavat monet asiat 

Vuoroasuvan lapsen elatusapua koskevassa laskelmassa periaatteena on se, että lapsen kulut jaetaan ohjeen mukaan molemmille vanhemmille eikä erillistä niin sanottua luonapitovähennystä tehdä. Lapsen elatuksesta aiheutuvien kulujen ja vanhempien elatuskykyä koskevien laskelmien jälkeen kustannusten jakautumista oikaistaan tarvittaessa elatusavulla. 

Vuoroasumistilanteessa elatusapua voi olla tarve maksaa esimerkiksi silloin, kun toisella vanhemmalla on parempi elatuskyky kuin toisella. Elatusapu voi myös olla tarpeen, vaikka molempien vanhempien elatuskyky olisi yhtä suuri, jos toinen vanhempi vastaa suuremmasta osasta lapsen kustannuksista.

Sekä vuonna 2007 julkaistu elatusapuohje ja nyt julkaistu täydennys ovat suosituksia. Ne on tarkoitettu apuvälineiksi vanhempien väliseen neuvotteluun sekä lainmukaisen elatusavun suuruuden arvioimiseen.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö, p. 0295 150 260, [email protected]
sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 581, [email protected]

Elatusapu vuoroasumistilanteessa

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Sivun alkuun