Hoppa till innehåll
Media

En anvisning om fastställande av underhållsbidrag vid växelvist boende har publicerats

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 10.53
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en anvisning om fastställande av underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Anvisningen av rekommenderande karaktär kompletterar den tidigare anvisningen om underhållsbidrag.

Justitieministeriet publicerade en anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn 2007. I anvisningen beaktas dock inte växelvist boende, som blivit ett allt vanligare boendearrangemang för barn. Syftet med den nya anvisningen är att förenhetliga principerna för bedömning av storleken på underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. 

Storleken på underhållsbidrag för barn ska i sista hand alltid bedömas utifrån de utgångspunkter som anges i lagen om underhåll för barn. Detta innebär att barnets rätt till tillräckligt underhåll och båda föräldrarnas skyldighet att svara för barnets underhåll efter sin förmåga ska beaktas också vid växelvist boende. 

Många faktorer inverkar på bedömningen av storleken på underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna 

Enligt anvisningen är principen vid beräkning av underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna att kostnaderna för barnet delas upp mellan båda föräldrarna och att inget så kallat umgängesavdrag görs. Efter att de kostnader som beror på barnets underhåll och föräldrarnas underhållsförmåga har räknats ut justeras fördelningen av kostnaderna vid behov med underhållsbidrag. 

Vid växelvist boende kan det finnas behov av underhållsbidrag till exempel när den ena föräldern har större förmåga att svara för barnets underhåll än den andra. Underhållsbidrag kan behövas även om båda föräldrarnas underhållsförmåga är lika stor, om den ena föräldern ansvarar för en större andel av barnets kostnader.

Både anvisningen om underhållsbidrag från 2007 och den färska kompletterande anvisningen är rekommendationer. De är avsedda som hjälpmedel för förhandlingarna mellan föräldrarna och bedömningen av storleken på det lagstadgade underhållsbidraget.

Ytterligare information: 
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 260, [email protected]
Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 581, [email protected]

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

Tillbaka till toppen