Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Uusi yhdenvertaisuuslaki kattamaan kaikki syrjintäperusteet

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2011 7.10
Tiedote -

- On pikaisesti pyrittävä siihen, että kaikki syrjintäperusteet, kuten alkuperä, uskonto, kieli, vammaisuus tai seksuaalinen suuntautuminen, asetetaan samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avatessaan kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun liittyvän seminaarin Helsingissä tänään.

- Tulen vahvasti edistämään sitä, että tällä hallituskaudella saisimme vihdoin uuden, kaikkia syrjintäperusteita samanarvoisesti kohtelevan yhdenvertaisuuslain voimaan.

Oikeusministeri kertoi seuranneensa huolestuneena kiristynyttä, osin halventavaa keskustelua, joka on kohdistunut eri vähemmistöihin ja yleisemmin maahamme muuttaneihin ihmisiin, rasistisista rikoksista puhumattakaan.

- Säätämällä lakeja emme välttämättä saa aikaan välittömiä muutoksia kielteisiin asenteisiin esimerkiksi romaneita, muslimeita ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. Meidän on kuitenkin sitä suuremmalla syyllä turvattava ihmisten yhdenvertaisuus ainakin lainsäädännössä sekä riittävät oikeussuojakeinot, Henriksson painotti.

Ministeri totesi, että ihmisoikeuksien merkityksestä on kovenevassa kansainvälisessä ilmapiirissä esitetty ajoittain myös pessimistisiä arvioita.

- Uskon kuitenkin, että Suomessa ihmisoikeuksilla on entistä enemmän painoarvoa. Ihmisoikeuksiin ja myös erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin viitataan enenevästi suomalaisissa tuomioistuimissa ja hallinnon asiakirjoissa.

Hallitusohjelman mukainen ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma on tarkoitus laatia vuosille 2012-2013. Sen jälkeen on määrä laatia samoin hallitusohjelmassa mainittu ihmisoikeuspoliittinen selonteko, jossa voidaan seurata toimintaohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Oikeusministeri korosti, että ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmistellaan avoimessa prosessissa keskeisten ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa.

- Tuloksellinen ihmisoikeuspolitiikka voi perustua vain yhteistyölle ja avoimelle keskustelulle. Yksi tärkeimmistä valmisteltavan toimintaohjelman periaatteista on dialogi kansalaisten, ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Robin Harms, puh. 09 1606 7506

Lisätietoa hankkeesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun