Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Den nya likabehandlingslagen ska gälla alla diskrimineringsgrunder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2011 7.10
Pressmeddelande -

- Vi måste med det snaraste sträva efter att samma rättsmedel och påföljder gäller för alla diskrimineringsgrunder, såsom etnisk ursprung, språk, funktionshinder och sexuell läggning, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon öppnade seminariet som ordnades i samband med beredningen av den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter i dag i Helsingfors.

- Jag tänker arbeta kraftigt för att vi under denna regeringsperiod äntligen får en ny likabehandlingslag som beaktar alla diskrimineringsgrunder på ett likvärdigt sätt.

Justitieministern berättade att hon med oro har följt den allt mer spända och delvis nedsättande debatten kring olika minoriteter, som ofta gäller människor som flyttat till vårt land, för att inte tala om brott med ett rasistiskt motiv.

- Genom att stifta lagar kan vi inte nödvändigtvis omedelbart ändra den negativa inställningen bl.a. till romer, muslimer och sexuella minoriteter. Vi har dock desto större orsak att trygga likabehandling av människor åtminstone i lagstiftningen samt säkerställa tillräckliga rättsmedel, underströk Henriksson.

Ministern konstaterade, att man i det allt hårdare internationella klimatet ibland har framfört ganska pessimistiska synpunkter på betydelsen av de mänskliga rättigheterna.

- Jag tror dock att man i Finland lägger allt större vikt på mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och i synnerhet avgöranden av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna lyfts fram allt oftare i de finska domstolarna och förvaltningens dokument.

Den i regeringsprogrammet nämnda första nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna ska enligt planerna utarbetas för åren 2012-2013. Efter detta ska det också enligt regeringsprogrammet utarbetas en redogörelse om de politiska frågor som gäller de mänskliga rättigheterna som innehåller en utvärdering av hur målen av det nationella handlingsprogrammet har genomförts.

Justitieministern framhävde att handlingsprogrammet för de mänskliga rättigheterna bereds i en öppen process med centrala människorättsorganisationer och andra aktörer inom området.

- En framgångsrik människorättspolitik kan enbart grunda sig på samarbete och öppen diskussion. En av de viktigaste principerna i den nationella handlingsplanen som håller på att beredas är dialog med medborgarna, människorättsorganisationer och andra intressentgrupper.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Robin Harms, tfn 09 1606 7506

Närmare uppgifter om projektet (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen