Hyppää sisältöön
Media

Vankien siirto EU:n sisällä helpottuu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2011 11.40
Tiedote -

Rikoksesta vankeusrangaistukseen tuomittujen siirtoa sekä valvontatoimenpiteitä ja ehdollisia rangaistuksia koskevat EU:n puitepäätökset pannaan täytäntöön Suomessa. Tasavallan presidentin esittelyssä perjantaina vahvistettavat lainmuutokset tulevat voimaan 5. joulukuuta.

Tuomittujen siirtoa koskevasta yhteistyöstä on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, kun taas ehdollisiin rangaistuksiin ja ehdonalaiseen vapauttamiseen liittyvän valvonnan siirtäminen on tähän asti ollut mahdollista vain Pohjoismaiden välillä.

Uusien säännösten on tarkoitus nopeuttaa ja tehostaa siirtomenettelyä. Vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan tähänastista helpommin siirtää suorittamaan rangaistustaan siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on ja jossa hän asuu. Tällöin tuomitun suostumusta siirtoon ei tarvita. Nykyisin tuomittu voidaan siirtää vastoin tahtoaan kansalaisuusvaltioonsa vain, jos hänet on rikostuomion perusteella määrätty karkotettavaksi tai käännytettäväksi. Päätöksentekomenettely siirtyy uudistusten myötä oikeusministeriöltä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle.

EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on jatkossa velvoittavampaa kuin tähän asti. Valtion on otettava tuomittu vastaan, ellei tapaukseen voida soveltaa laissa olevia erityisiä kieltäytymisperusteita. Sellainen voi olla esimerkiksi vankeusrangaistuksen lyhyys, jonka vuoksi siirto ei ole järkevä. Päätös tuomitun vastaanottamisesta tulisitehdä viimeistään 90 päivässä pyynnön vastaanottamisesta.

Tuomion antaneen valtion viranomaisen harkinnassa on aina se, esitetäänkö tuomitun siirtämistä. Siirron edellytyksenä on, että sillä voidaan edistää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen.

Myös ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun ja ehdonalaisesti vapautetun henkilön valvonta voidaan siirtää siihen EU:n jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on vakinainen asuinpaikka. Samoin vaihtoehtoisten seuraamusten, kuten yhdyskuntapalvelun, täytäntöönpano voidaan siirtää tuomitun asuinvaltioon.

Arvion mukaan Suomesta muihin EU-valtioihin siirrettävien tuomittujen henkilöiden määrä ei tule merkittävästi muuttumaan uudistusten seurauksena. Sen arvioidaan olevan suurempi kuin muista EU-valtioista Suomeen siirrettävien tuomittujen määrä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola (oikeusministeriö), puh. 09 1606 7705
Vankien siirron nykytilanne: hallitussihteeri Juhani Korhonen (oikeusministeriö), puh. 09 1606 7586
Uusi menettely: oikeudellisen yksikön johtaja Jouko Pietilä, puh. 029 56 88522 ja lakimies Katja Puikko, puh. 029 56 88466 (Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö)

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun