Hyppää sisältöön
Media

Ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on pieni valtionhallinnossa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2023 13.09
Tiedote

Valtion henkilöstöstä lähes 95 % on suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä noin 3,7 % kun taas väestöstä keskimäärin 86,5 % on suomenkielisiä ja 5,2 % ruotsinkielisiä. Tämä ilmenee oikeusministeriössä valmistuneesta valtion viranomaisten kielitaitoa koskevasta selvityksestä.

Kansalliskielten ja muiden kielten osaamista ministeriöissä ja valtion viranomaisissa on selvitetty palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi kansalliskielillä. Selvityksen aineisto kerättiin vuoden 2022 aikana. Tulokset pohjautuvat väestötietojärjestelmän rekisteritietoihin, Osaava-järjestelmän kielitaitoa koskeviin kirjauksiin sekä Valtiokonttorin toteuttamaan kielitaitokyselyyn tuomioistuimille ja virastoille, jotka eivät käytä Osaavaa. Näin laajaa kielitaitoselvitystä ei ole tehty aiemmin.

Väestötietojärjestelmän rekisteritiedot antavat kattavan kuvan siitä, kuinka moni valtion henkilöstöstä puhuu äidinkielenään suomea, ruotsia tai jotain muuta kieltä. Rekisteri ei kuitenkaan kerro siitä, miten hyvin henkilö osaa esimerkiksi toista kotimaista kieltä.

Nyt toteutetun selvityksen perusteella vapaaehtoisuuteen perustuvia kielitaitokirjauksia Osaava-järjestelmään on tehty eniten suomen, englannin, ruotsin ja saksan kielten osalta. Vastaajat arvioivat, että heillä on parempi englannin kuin ruotsin kielen taito. Valtaosalla on sujuva tai hyvä englannin kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Selvitys on toteutettu osana pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti laadittua uudistettua kansalliskielistrategiaa, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jasmiina Jokinen, p. 0295 150 078, [email protected]
yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181, [email protected]

Selvitys valtion viranomaisten kielitaidosta

Sivun alkuun