Hoppa till innehåll
Media

Andelen med svenska som modersmål i statsförvaltningen är liten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2023 13.09
Pressmeddelande

Av de statsanställda har nästan 95% procent finska som modersmål och ungefär 3,7 procent svenska som modersmål. Av hela befolkningen är emellertid i genomsnitt 86,5 procent finskspråkiga och 5,2 procent svenskspråkiga. Detta framgår av utredningen om språkkunskaper vid statliga myndigheter som justitieministeriet sammanställt.

Kunskaperna i nationalspråken och andra språk vid ministerierna och de statliga myndigheterna har utretts för att trygga tillgången till tjänster och kvaliteten på tjänsterna på nationalspråken. Materialet i utredningen samlades in under 2022. Resultaten baserar sig på registeruppgifterna i befolkningsdatasystemet, de anteckningar om språkkunskaper som registrerats i systemet Osaava och Statskontorets enkät om språkkunskaper till domstolar och ämbetsverk som inte använder Osaava. En så här omfattande utredning av språkkunskaperna har inte gjorts tidigare.

Registeruppgifterna i befolkningsdatasystemet ger en heltäckande bild av hur många statsanställda som talar finska, svenska eller något annat språk som modersmål. Registret berättar dock inte hur väl personen kan till exempel det andra inhemska språket.

Enligt den nu genomförda utredningen har flest anteckningar som baserar sej på frivillighet i systemet Osaava om språkkunskaper gjorts i fråga om finska, engelska, svenska och tyska. De svarande bedömer att de har bättre kunskaper i engelska än i svenska. Största delen har flytande eller goda kunskaper i engelska och nöjaktiga kunskaper i svenska. 

Utredningen genomfördes som en del av den nya nationalspråksstrategin som utarbetats i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Strategin tryggar allas rätt att få service på nationalspråken och förbättrar språkklimatet.

Ytterligare information:
Jasmiina Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 150 078, [email protected]
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn. 0295 150 181, [email protected]

Utredning om språkkunskaper vid statliga myndigheter

Tillbaka till toppen