Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Säädösvalmistelun kuulemisohje uudistui

Oikeusministeriö
4.2.2016 13.40
Tiedote
Valtioneuvosto hyväksyi tänään säädösvalmistelun kuulemisohjeen. Kuuleminen on oleellinen vaihe lakien, asetusten ja määräysten valmistelussa. Kuulemisohje ohjaa ministeriöiden säädösvalmistelua. Kuulemisessa sidosryhmille ja kansalaisille annetaan mahdollisuus ottaa kantaa valmisteilla olevaan säädösehdotukseen.

Valmistelussa tulisi kuulla tasapuolisesti eri sidosryhmiä ja intressitahoja. Kuulemista voidaan tehdä eri vaiheissa lainvalmistelua, ei vain perinteisellä lausuntopyyntömenettelyllä. Kuuleminen tulee ajoittaa siten, että sillä voidaan vaikuttaa hankkeen etenemiseen.

Kuulemismenetelmät tulisi valita hankkeen laajuuden, tavoitteiden ja tavoiteltavien sidosryhmien perusteella. Kuuleminen voi siten olla erilaista hankkeesta riippuen. Menetelmiä valittaessa tulee huomioida yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kielelliset oikeudet. Kuuleminen voidaan tehdä esimerkiksi kuulemistilaisuudessa, sähköisesti hyödyntämällä demokratia.fi ?palveluita tai perinteisellä lausuntopyynnöllä.

Ohjeen mukaan säädösehdotuksesta tulisi aina pyytää kirjalliset lausunnot. Pyytämättä jättäminen voisi tapahtua vain perustellusta syystä ja menettely tulee perustella hallituksen esityksessä tai esittelymuistiossa. Lausuntoaikaa tulisi antaa kuusi viikkoa ja laajoissa esityksissä kahdeksan viikkoa. Lausuntoja pyydettäessä pitää huolehtia siitä, että asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Uusi ohje korvaa vuonna 2010 valtioneuvoston periaatepäätöksen kuulemisesta säädösvalmistelussa. Samalla julkaistaan ohjeen tueksi laadittu materiaali kuulemisen prosessista ja menetelmistä.

Sähköiset välineet kuulemisen tukena

Oikeusministeriö tarjoaa demokratia.fi- palvelun kautta hallinnolle käyttöön useita sähköisiä kuulemisvälineitä veloituksetta. Kansalaisia voidaan kuulla otakantaa.fi ?palvelun avulla. Otakantaa.fi ?palvelussa voi käydä avointa keskustelua tai pyytää vastauksia tarkkoihin kysymyksiin.

Lausuntopalvelu.fi on tarkoitettu hallinnon käyttöön lausuntojen pyytämistä varten. Lausuntopalvelu.fi on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa lausuntopyynnöissä viimeistään siinä vaiheessa, kun ministeriöt ovat siirtyneet valtioneuvoston yhteiseen asianhallintajärjestelmään. Lausuntopalvelu tekee lausuntojen pyytämisestä täysin sähköistä.

Lisätietoja:
suunnittelija Outi Slant, puh. 02951 5025 (kuulemisohje),
neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348 (demokratia.fi ?palvelut), sähköpostit muotoa [email protected]

Sivun alkuun