Hyppää sisältöön
Media

Sähköisen todistusaineiston hankinta esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2019 15.12
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 7.-8. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakki. Kokoukseen osallistuu oikeusministeriöstä kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Kokouksessa on tarkoitus saada eteenpäin lainsäädäntökokonaisuutta, joka tehostaisi ja nopeuttaisi lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä (e-evidence). Esillä on tätä koskevan direktiiviehdotuksen hyväksyminen pohjaksi Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Direktiivillä säänneltäisiin palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa. Laillisilla edustajilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkopalveluja tarjoavien yritysten edustajia, joille jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat lähettää pyyntöjä ja määräyksiä todistusaineiston saamiseksi. Kyse voisi olla esimerkiksi sähköpostin sisältö- tai lähetystiedoista.

Samaan lainsäädäntökokonaisuuteen liittyy asetusehdotus, jonka neuvosto hyväksyi omalta osaltaan joulukuussa 2018. Uutta lainsäädäntöä pidetään tärkeänä, koska teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut merkittävästi myös sen selvittämismahdollisuuksiin.

EU:n tavoitteena on myös neuvotella USA:n kanssa sopimus sähköisen todistusaineiston saatavuuden helpottamisesta. Tähän liittyen kokouksessa keskustellaan ehdotuksesta, jonka perusteella komissio saisi luvan aloittaa neuvottelut tällaisen sopimuksen tekemiseksi.

Kokouksessa saadaan raportti väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyn edistymisestä. Ehdotuksella luotaisiin jäsenvaltioissa yksityiselle ja julkiselle sektorille ilmoituskanavat, joiden kautta voi turvallisesti ilmoittaa EU:n lainsäädäntöön kohdistuvista rikkomuksista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.Tällä voitaisiin parantaa EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. Tavoitteena on saada Euroopan parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut päätökseen maaliskuun aikana.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170,

lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio (sähköinen todistusaineisto), puh. +358 2951 50380,

lainsäädäntöneuvos Tia Möller (ilmoittajien suojelu), puh. +358 2951 50105,

sähköpostit: [email protected]

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla:  Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi)

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita

Hankesivu: Lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon

Hankesivu: Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien suojelu

Sivun alkuun