Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu oikeusministeriön hallinnonalalle

Oikeusministeriö 4.9.2014 10.34
Tiedote -

Tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat ja toimistot aiotaan koota oikeusministeriön hallinnonalalle. Tänään 4.9. eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan uudistus koskisi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa.

Esitys liittyy eduskunnalle keväällä annettuun uutta yhdenvertaisuuslakia koskevaan hallituksen esitykseen. Sen mukaan nykyinen vähemmistövaltuutetun virka korvattaisiin tehtäviltään laaja-alaisemmalla yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Nykyiset syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettäisiin. Tasa-arvolain noudattamista valvoisi jatkossakin tasa-arvovaltuutettu.

Esityksen mukaan erityisvaltuutetut ja uusi lautakunta toimisivat itsenäisinä ja riippumattomina viranomaisina oikeusministeriön hallinnonalalla. Yhteen kokoaminen toisi hyötyjä muun muassa viestinnässä, vaikuttamisessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Uudistus parantaisi erityisesti tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä valvontatyössä. Uudistus mahdollistaisi näiden kooltaan pienten oikeusturvaelinten tehokkaamman toiminnan ja vahvistaisi kykyä nykyistä paremmin puuttua moniperusteiseen syrjintään.

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta sekä lapsiasiavaltuutettu toimivat nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta toimivat sisäministeriön yhteydessä.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta samanaikaisesti uuden yhdenvertaisuuslain kanssa.

Lisätietoja:
johtaja Kirsi Pimiä, puh. 02951 50534, ja
erityisasiantuntija Timo Makkonen, puh. 02951 50230,
sähköposti: [email protected]

Valikko