Hyppää sisältöön
Media

Turvallisuusselvityksessä tehtävästä ulkomaansidonnaisuuksien arvioinnista tulkintasuositus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2018 9.22
Uutinen

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva arviointikriteerilautakunta on antanut turvallisuusselvityslain soveltamista koskevan tulkintasuosituksen, joka koskee ulkomaansidonnaisuuksien arviointiperusteita turvallisuusselvitysmenettelyssä.

Ulkomaansidonnaisuuksia voidaan vuoden alusta voimaan tulleen turvallisuusselvityslain muutoksen jälkeen selvittää osana henkilöturvallisuusselvitystä henkilöistä, joita ollaan valitsemassa turvallisuusetujen suojan kannalta keskeisimpiin tehtäviin. Ulkomaansidonnaisuuksilla tarkoitetaan tietoja selvityksen kohteen sidonnaisuuksista toiseen valtioon, sen kansalaisiin tai yhteisöihin. Turvallisuusselvitysmenettelyssä selvitetään ja arvioidaan, onko henkilöllä sellaisia ulkomaansidonnaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa ja kykyynsä hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja muutoinkin luotettavasti.

Arvioinnissa on lain mukaan erityisesti otettava huomioon selvityksen perusteena oleva tehtävä sekä ulkomaansidonnaisuuksien luonne, kesto ja jatkuvuus. Tietojen perusteella arvioidaan todennäköisyyttä sille, voiko sidonnaisuus muodostaa turvallisuusriskin esimerkiksi altistamalla henkilön epäasialliselle vaikuttamiselle tai muutoin vaarantamalla henkilön kykyä toimia luotettavasti.

Lautakunnan suosituksessa arvioidaan erilaisten ulkomaansidonnaisuuksien merkitystä eri tilanteissa sekä korostetaan ulkomaansidonnaisuuksien erittelyä ja niiden tapauskohtaista kokonaisharkintaa turvallisuusselvityksessä.

Lautakunnan tulkintasuositusten lisäksi julkaisuun on kirjattu yleistä informaatiota ulkomaansidonnaisuuksiin liittyvien riskien havainnollistamiseksi ja ymmärtämiseksi sekä niiden suhteuttamiseksi henkilön olosuhteisiin ja taustaan luotettavuuden arvioinnissa.

Lisätietoja:

arviointikriteerilautakunnan sihteeri Tuomas Hyvärinen puh. 02951 40233, ja

arviointikriteerilautakunnan puheenjohtaja Anna-Riitta Wallin puh. 0456 188540

Ulkomaansidonnaisuuksien arviointi henkilöturvallisuusselvityksessä

Turvallisuusselvityslain muutos ja sen tausta: Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutokset voimaan 1.1.2018 (valtiovarainministeriön tiedote 19.12.2017)

Sivun alkuun