Hyppää sisältöön
Media

Venäjän vastaisten pakotteiden tehokas täytäntöönpano esillä EU:n oikeusministerikokouksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.34
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kokoontuu 9.–10. kesäkuuta Luxemburgissa. Kokouksessa keskustellaan muun muassa EU:n Venäjää vastaan määräämien pakotteiden tehokkaasta täytäntöönpanosta. Kokouksessa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Markku Keinänen. Oikeusministeriöstä kokoukseen osallistuu valtiosihteeri Mikaela Nylander.

Oikeusministerikokouksessa keskustellaan Ukrainan sodasta ja siitä, miten oikeusalan toimin voidaan vastata tilanteeseen. EU:ssa on hiljattain kiireellisesti tehty uudistus, jotta EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust voi yhteistyössä Europolin kanssa säilyttää, analysoida ja tallentaa todisteita vakavista kansainvälisistä rikoksista kuten sotarikoksista. Eurojust voi myös jakaa näitä todisteita toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten oikeusviranomaisten, erityisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen, kanssa. Eurojustin tuella on perustettu myös yhteinen tutkintaryhmä tutkintojen avuksi. Toimilla halutaan varmistaa, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet saadaan vastuuseen teoistaan.

EU:ssa on myös tehostettu jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi komissio on hiljattain antanut ehdotuksen, jonka tavoitteena on varmistaa pakotteiden rikkomisen kriminalisointi koko EU:n alueella. Tarkoituksena on lisätä unionin rajoitustoimien rikkominen EU-rikosten luetteloon. 

Kokouksessa on myös tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemykset kahteen asetusehdotukseen, joilla pyritään tehostamaan oikeusalan yhteistyötä digitaalisin keinoin. Lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät lapsen oikeuksista. Komissio hyväksyi 24. maaliskuuta 2021 lapsioikeusstrategian, jonka tarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista unionin toiminnassa ja jäsenvaltioissa. 

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston kanta ympäristörikosdirektiiviä koskevan ehdotuksen artikloihin ja käydä linjakeskustelua asiaan liittyvistä kysymyksistä. Kokouksessa keskustellaan myös kansainvälisiin tiedonsiirtoihin liittyvistä kysymyksistä henkilötietojen suojan näkökulmasta. Lisäksi kuullaan tilannekatsaukset EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä sähköisestä todistusaineistosta (eEvidence) käytävien neuvottelujen edistymisestä.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, p. 0295 150 170, [email protected]

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Eurojust-asetuksen muuttaminen 

Ympäristörikosdirektiivi

Sivun alkuun