Hoppa till innehåll
Media

Effektivt genomförande av sanktionerna mot Ryssland togs upp vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 15.34
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 9–10 juni. Under mötet diskuteras bland annat ett effektivt genomförande av EU:s sanktioner mot Ryssland. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar statssekreterare Mikaela Nylander i mötet.

Under justitieministermötet diskuteras kriget i Ukraina och hur man med åtgärder på det rättsliga området kan svara på situationen. EU har nyligen genomgått en brådskande reform för att Eurojust i samarbete med Europol ska kunna bevara, analysera och lagra bevis för allvarliga internationella brott, såsom krigsförbrytelser. Eurojust får också dela dessa bevis med behöriga nationella och internationella rättsliga myndigheter, särskilt Internationella brottmålsdomstolen. Med stöd av Eurojust har det också inrättats en gemensam utredningsgrupp till stöd för utredningarna. Genom åtgärderna vill man säkerställa att de som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ställs till svars för sina gärningar.

I EU har man också intensifierat samarbetet mellan medlemsstaterna för att säkerställa ett effektivt genomförande av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Dessutom har kommissionen nyligen lagt fram ett förslag som syftar till att säkerställa att brott mot sanktionerna kriminaliseras inom hela EU. Avsikten är att foga brott mot unionens restriktioner till förteckningen över EU-brott. 

Avsikten är också att vid mötet godkänna rådets allmänna riktlinje om två förordningsförslag som syftar till att effektivisera samarbetet på det rättsliga området med digitala medel. Det är också meningen att under mötet anta rådets slutsatser om barnets rättigheter. Den 24 mars 2021 antog kommissionen en strategi för barnets rättigheter vars syfte är att främja förverkligandet av barnets rättigheter i unionens verksamhet och i medlemsstaterna. 

Avsikten är dessutom att vid mötet godkänna rådets ståndpunkt till artiklarna i förslaget till miljöbrottsdirektiv och att föra en riktlinjedebatt om frågor som gäller detta. Vid mötet diskuteras också frågor som gäller dataskydd i samband med internationella dataöverföringar. Dessutom ges lägesrapporter om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen och om hur förhandlingarna om e-bevisning (eEvidence) framskrider.

Ytterligare information: Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar    

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet  

Ändring av Eurojustförordningen 

Miljöbrottsdirektivet

Tillbaka till toppen