Hyppää sisältöön
Media

Verkkokauppaa koskevien valitusten tekeminen EU-alueella helpottuu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2016 10.12
Tiedote

Euroopan komissio on avannut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään. Tämä ns. ODR eli Online Dispute Resolution -foorumi löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr

Komission ylläpitämä palvelu toimii siis asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa EU-maassa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle. Kuluttajan ei enää tarvitse selvittää, mikä riidanratkaisuelin olisi toimivaltainen käsittelemään asian ja hän voi tehdä valituksen omalla äidinkielellään.

Mikä muuttuu?

Kaikkien palvelujaan ja tuotteitaan verkossa kuluttajille tarjoavien EU-alueella toimivien yritysten tulee linkittää ODR-forumin osoite sivuilleen nyt foorumin avaamisen jälkeen. Tämä määräys sisältyy 9. tammikuuta voimaan tulleeseen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettuun EU-asetukseen.

ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa toimivaltaisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi riita-asian, joka koskee verkossa tehtyä kulutustavaran tai -palvelun hankintaa. Jos vaihtoehtoisia elimiä on useampia, ODR-foorumi antaa osapuolille mahdollisuuden valita se riidanratkaisuelin, jonka ratkaistavaksi asia annetaan.

Suomessa ODR-järjestelmään kuuluvia riidanratkaisuelimiä ovat kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE sekä liikennevahinkolautakunta.

Ennen yhteydenottoa ODR-foorumiin kuluttajan on kuitenkin syytä ensin lähettää reklamaationsa suoraan palveluntarjoajalle. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, kuluttajan kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai rajat ylittävässä riidassa Euroopan kuluttajakeskukseen. Näin toimien asiat on usein mahdollista selvittää valitustietä nopeammin ja joutavammin.

Apua erityisesti maiden rajat ylittäviin riitoihin

ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa asian vireille kaikissa niissä eurooppalaisissa riidanratkaisuelimissä, jotka noudattavat EU:n asettamia vaatimuksia ja periaatteita muun muassa asiantuntemuksen, riippumattomuuden, puolueettomuuden, tehokkuuden ja laillisuuden osalta.

Kaikissa jäsenvaltioissa tulee olla vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä kaikilla kuluttajakaupan sektoreilla. Eri maiden riidanratkaisuelinten menettelysäännöt voivat kuitenkin poiketa suomalaisten riidanratkaisuelinten menettelysäännöistä; osa riidanratkaisuelimistä perii käsittelymaksuja, joillakin on riidan kohteena olevaa taloudellista etua koskevia raja-arvoja ja osa antaa sitovia, täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun