Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 15.37
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin

Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Tiedote 18.2.2021

Rikoslain uudistaminen vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta

Rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistukset astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Samalla yhdenmukaistetaan ja selkiytetään rikoslain seksuaalirikoksia koskeva sääntely. 

Tiedote 17.2.2022

Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa yhteydessä tiukennetaan koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä.

Tiedote 8.7.2022

Äitiys- ja isyyslait yhdistyvät vanhemmuuslaiksi

Äitiys- ja isyyslait yhdistyvät vanhemmuuslaiksi ensi vuoden alussa. Vanhemmuus kirjataan edelleenkin joko isyytenä tai äitiytenä. Lapselle voidaan jatkossa vahvistaa toinen vanhempi aiempaa nopeammin silloin, kun lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää.

Tiedote 25.8.2022

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa

Vuoden alusta voimaan tulevalla ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet.

Tiedote 19.9.2022

Ulosottolainsäädäntö uudistuu

Ulosottolainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alusta, kun velallisen suojaosuutta korotetaan vuoden ajaksi takuueläkkeen tasolle.

Tiedote 8.12.2022

Kuntien kielelliseen asemaan ei muutoksia

Valtioneuvosto antoi asetuksen kuntien kielellisestä asemasta kymmenvuotiskaudelle 2023-2032. Asetus ei muuta nyt voimassa olevaa tilannetta.

Tiedote 29.12.2022

Sivun alkuun