Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointi

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointihanke

OM007:00/2020 Säädösvalmistelu

OM on asettanut säädösvalmisteluhankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteen kehittämishankkeen edellyttämät Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen sekä eräiden muiden säädösten muutostarpeet sekä valmistella muutosesitykset hallituksen esityksen muotoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM007:00/2020

Asianumerot VN/19068/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 26.8.2020 – 31.8.2021

Asettamispäivä 26.8.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 8/2022

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Rikosseuraamuslaitoksen organisaation kehittämistä koskevat muutokset Rikosseuraamuslaitoksesta annettuun lakiin sekä seuraamusten täytäntöönpanoa koskeviin lakeihin.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöAnne Hartoneva, oikeusministeriö

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän toimikausi on 25.8.2020 – 28.2.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 14/2021.

Tiivistelmä

OM on asettanut säädösvalmisteluhankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteen kehittämishankkeen edellyttämät Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen sekä eräiden muiden säädösten muutostarpeet sekä valmistella muutosesitykset hallituksen esityksen muotoon.

Lähtökohdat

Hankkeessa arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisten toimenpiteiden edellyttämät muutokset laitoksen toiminnassa ja toimintatavoissa sekä organisaatiorakenteissa ja johtamisjärjestelmässä. Arvioinnissa on otettu huomioon aikaisemmin toteutetuissa ulkoisissa arvioinneissa esille nostetut suositukset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.