Illustration: studerande i kälkåkningsevenemang på Observatorieberget i Helsingfors.

 

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2021

År 2021 är Finland ordförande för Nordiska ministerrådet. Som ordförande har Finland möjlighet att påverka genomförandet av gemensamma mål, etablera Finlands ställning i Norden och stärka finländarnas nordiska identitet. Särskild uppmärksamhet får Åland, som deltar i ministerrådets arbete, vars 100-årsjubileumsår för självstyrelsen inleds i juni 2021.

Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Programmet för Finlands ordförandeskapsperiod baserar sig på denna vision och är i enlighet med visionen indelat i tre prioriterade områden: ”Gröna Norden”, ”Konkurrenskraftig Norden” och ”Social hållbar Norden”.

Justitieministeriet främjar under ordförandeskapet i synnerhet digitaliseringen inom rättsområdet samt bekämpningen av korruption, penningtvätt och människohandel.

Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021

Rättsliga frågor i det nordiska samarbetet

Rättsfrågor är ett centralt delområde i det nordiska samarbetet. Det nordiska rättssamarbetet främjar bland annat de gemensamma grundläggande principerna i den nordiska lagstiftningen i enlighet med samnordiska värderingar.

Som ordförande för Nordiska ministerrådet främjar justitieministeriet de teman som nämns nedan.

Samordning av ordförandeskapet

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden internationellt samarbete, allmänna frågor  Estland/Baltikum-samarbete  Kina-samarbete  Telefon:0295150270   E-postadress:

Medlemmar i tjänstemannakommittén för rättsliga frågor

Susanna Siitonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning Finlex  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  Telefon:0295150083   E-postadress: