Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 11.38
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia vuodenvaihteessa 1.1.2021 alkaen.

Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alusta 

Puolueen rekisteröintiin ja kannatusilmoitusten keräämiseen tarkoitettu puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu avataan 1.1.2021.  

Tiedote 31.1.2020

Kuluttajaluottojen enimmäiskoron ja markkinoinnin rajoitukset jatkuvat

Väliaikainen laki kuluttajaluottojen korkokatosta ja suoramarkkinoinnista jatkuu 1.1.-30.9.2021. Lain mukaan tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko on rajoitettu tilapäisesti 10 prosenttiin ja luottojen ja luotonvälityspalvelujen suoramarkkinointi on pääosin kielletty. Korkokattosääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi myöskään luotosta perittäviä maksuja ei saa korottaa lain voimassaoloaikana. Tilapäinen korkokatto ei koske miltään osin ennen lain voimaantuloa nostettuja luottoja. Näin ollen korkokatto ei koske myöskään viime heinäkuussa voimaan tulleen väliaikaisen lain aikana nostettua luottoa, vaikka sitä olisi vuodenvaihteen jälkeen vielä maksamatta.

Hankesivu

Sakon muuntorangaistuksen käyttöä laajennetaan 2021 alkaen

Sakon muuntorangaistuksen käyttöä laajennetaan. Toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos on jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä. Uudistus tulee voimaan 1.1.2021.

Tiedote 28.3.2019 

Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu

Tiedotusvälineet saavat ensi vuoden alusta alkaen tietoa tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista aiempaa helpommin. Uuden oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarantolain tarkoituksena on selkiyttää tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä.

Tiedote 10.12.2020

Perintälakiin väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin tulee väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikainen laki on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Hankesivu
 

Sivun alkuun