Valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa

OM036:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM036:00/2022

Asianumerot VN/15326/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.10.2021 – 8.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 804/2022

Yhteyshenkilö
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asia liittyy hallituksen esitykseen HE 132/2021.

Nykyiset isyys- ja äitiysasioista annetut erilliset valtioneuvoston asetukset (1275/2015 ja 162/2019) kumoutuisivat 1.1.2023. Tarkoituksena on, että näihin kumoutuviin asetuksiin sisältyvät säänneltävät asiat kootaan yhteen uuteen valtioneuvoston asetukseen.