Statsrådets förordning om anmälan om barns födelse och godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i föräldraskapsärenden

OM036:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM036:00/2022

Ärendenummer VN/15326/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 8.10.2021 – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 804/2022

Kontaktperson
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Mål och resultat

De nuvarande separata statsrådsförordningarna om faderskaps- och moderskapsärenden (1275/2015 och 162/2019) upphävs den 1 januari 2023. Avsikten är att de frågor som regleras i dessa förordningar som upphävs ska samlas i en ny statsrådsförordning.