Oikeusministeriön asetus vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista

OM039:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM039:00/2022

Asianumerot VN/15340/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.10.2021 – 8.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 807/2022

Yhteyshenkilö
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asia liittyy hallituksen esitykseen HE 132/2021.

Tarkoituksena on, että isyys- ja äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista annetut oikeusministeriön asetukset 1474/2015 ja 163/2019 korvataan yhdellä oikeusministeriön asetuksella.