Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

OM038:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM038:00/2022

Asianumerot VN/15336/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.10.2021 – 8.9.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 806/2022

Yhteyshenkilö
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asia liittyy hallituksen esitykseen HE 132/2021.

Vanhemmuuden tunnustamisen säädösperustaa koskevan merkinnän lisääminen väestötietojärjestelmään edellyttää väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 7 §:n muuttamista.