Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

OM038:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM038:00/2022

Ärendenummer VN/15336/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 8.10.2021 – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 806/2022

Kontaktperson
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Mål och resultat

Införandet av en anteckning om författningsgrunden för erkännande av föräldraskap i befolkningsdatasystemet förutsätter en ändring av 7 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010).