Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i föräldraskaps- och underhållsärenden

OM039:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM039:00/2022

Ärendenummer VN/15340/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 8.10.2021 – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 807/2022

Kontaktperson
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att förordning 1474/2015 om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden och förordning 163/2019 om blanketter som ska användas i moderskapsärenden ersätts med en enda justitieministeriets förordning.