Vaalivarautumisen yhteistyöryhmä

OM026:00/2020 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM026:00/2020

Asianumerot VN/838/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.3.2020 – 30.6.2023

Asettamispäivä 2.3.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Vaalivarautumisen yhteistyöryhmän tehtävänä on:
• seurata vaalihäirintään ja vaalien turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystä kansallisten vaalien välillä erityisesti osallistumalla Euroopan tason vaaliyhteistyöverkoston toimintaan,
• parantaa tiedonvaihtoa informaatiovaikuttamisen, hybridiuhkien, kyberturvallisuuden ja yhteiskunnan muutoksista, joilla voi olla vaikutusta vaalien toimittamiseen tai vaaleja kohtaan tunnettuun luottamukseen,
• tarjota asiantuntemusta ja koordinoida yhteistyötä muiden vaalien keskeisten sidosryhmien kanssa,
• tehdä yhteistyötä muiden yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta käsittelevien viranomaisten, verkostojen ja työryhmien kanssa sekä varmistaa toimiva työnjako Vaali-VIRT-verkoston ja informaatiovaikuttamisen verkoston kanssa,
• tukea oikeusministeriötä ja muita vaaliviranomaisia vaaliturvallisuuden parantamisessa,
• koordinoida vaalihäirinnän vastaista viranomaisyhteistyötä ennen vuoden 2021 kuntavaaleja ja 2023 eduskuntavaaleja.

Lähtökohdat

Vaalit järjestetään Suomessa luotettavasti. Vaalijärjestelmä on vakaa ja turvallinen. Toimintaympäristön muuttuessa vaalijärjestelmän vakauden ylläpitäminen edellyttää viranomaisyhteistyön jatkuvaa kehittämistä ja vaalihäirinnän parempaa ymmärtämistä.