DINO II - Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus ja nuorten osallisuus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen ja nuorten osallisuuden edistäminen (DINO II)

OM030:00/2020 Kehittäminen

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten kuulemisvelvoitetta. Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata ja tukea toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM030:00/2020

Asianumerot VN/5365/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.4.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 23.4.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Koordinaatioryhmän tavoitteena on koota yhteen ja koordinoida valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä nuorten osallisuuden edistämiseksi ja nuorten kuulemisvelvoitteen vahvistamiseksi. Tavoitteena on edistää eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja verkostoitumista sekä auttaa löytämään synergiaetuja eri hankkeiden ja toimenpiteiden välillä.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata ja tukea kansallisessa demokratiaohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä muissa valtioneuvostotason ohjelmissa ja strategioissa linjattujen, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä nuorten osallisuutta ja kuulemista vahvistavien toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa. Koordinaatioryhmän tehtävänä on myös varmistaa tiedonkulku eri toimijoiden välillä näihin teemoihin liittyen.

Koordinaatioryhmä toimii yhteistyössä muiden näitä teemoja edistävien hankkeiden kanssa. Koordinaatioryhmä raportoi toimenpiteiden etenemisestä oikeusministeriön johtamalle kansallisen demokratiaohjelman valmistelu- ja koordinointityöryhmälle sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johtamalle VANUPO-virkamiestyöryhmälle.

Tiivistelmä

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten kuulemisvelvoitetta. Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata ja tukea toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa.