Vaalipooli - Valpoolen - Election Pool

Vaalipooli - Valpoolen - Election Pool -hanke

OM080:00/2020 Kehittäminen

Oikeusministeriössä toteutetaan 1.12.2020–30.11.2021 EU-komission REC-ohjelman (Rights, Equality and Citizenship) rahoittama vaaleja ja viranomaisyhteistyötä vahvistava Vaalipooli-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM080:00/2020

Asianumerot VN/26110/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2020 – 30.11.2021

Asettamispäivä 1.12.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa.

Oikeusministeriön vastuulla olevat hankkeen käytännön toiminnot ovat 1) verkkotyökalun toteuttaminen vaaliviranomaisten työn tueksi, 2) viranomaisten ja puolueiden kouluttaminen vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien edistämisestä 3) osallistuminen vaalivarautumiseen liittyvään EU-yhteistyöhön.

Tiivistelmä

Oikeusministeriössä toteutetaan 1.12.2020–30.11.2021 EU-komission REC-ohjelman (Rights, Equality and Citizenship) rahoittama vaaleja ja viranomaisyhteistyötä vahvistava Vaalipooli-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää viranomaisyhteistyötä ja yhteistyötä sosiaalisen median kanssa vaalihäirintään puuttumisessa ja vaalivarautumisen parantamisessa.

Lähtökohdat

Vaalihäirinnällä pyritään rapauttamaan kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja sen perustana olevaan demokraattiseen järjestelmään ja päätöksentekoon. Vaalihäirintä voi liittyä myös laajempaan suunnitelmalliseen toimintaan tai hybridivaikuttamiseen. Vaikuttamisella voidaan pyrkiä muun muassa ohjailemaan yhteiskunnallista keskustelua. Jos keskustelua käydään keksityistä aiheista tai valheiden pohjalta, keskustellaan vääristä aiheista. Jos tämä vaikuttaa vaalitulokseen, vaikutukset voivat olla yhteiskunnan kannalta haitallisia.

Varautuminen on osa viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä. Kun maailma ympärillä muuttuu, on viranomaistenkin arvioitava jatkuvasti muutosten vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Nämä muutokset on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Viranomaiset ovat varautuneet informaatiovaikuttamiseenkin jo vuosien ajan. Vaalihäirintään varautumisessa keskeiset teemat ovat luottamus ja luottamuksen ylläpitäminen.

Lisää aiheesta