Samarbetsgruppen för valberedskap

OM026:00/2020 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM026:00/2020

Ärendenummer VN/838/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 2.3.2020 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 2.3.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Samarbetsgruppen för valberedskap ska
• följa den internationella debatten och utvecklingen i fråga om valpåverkan och valsäkerhet mellan de nationella valen, särskilt genom att delta i verksamheten inom det europeiska nätverket för valsamarbete,
• förbättra informationsutbytet om förändringar som skett i informationspåverkan, hybridhot, cybersäkerhet och samhället som kan inverka på valförrättningen eller förtroendet för val,
• erbjuda sakkunnighjälp och samordna samarbetet med andra centrala intressentgrupper vid val,
• samarbeta med andra myndigheter, nätverk och arbetsgrupper som behandlar frågor som gäller den övergripande säkerheten i samhället samt säkerställa en fungerande arbetsfördelning med Vaali-VIRT-nätverket för samarbete i informationssäkerhetsfrågor vid val och nätverket för informationspåverkan,
• stödja justitieministeriet och andra valmyndigheter i att förbättra valsäkerheten,
• samordna myndighetssamarbetet mot valpåverkan före kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2023.

Utgångspunkter

Val ordnas på ett tillförlitligt sätt i Finland. Valsystemet är stabilt och tryggt. När omvärlden förändras förutsätter upprätthållandet av valsystemets stabilitet kontinuerlig utveckling av myndighetssamarbetet och bättre förståelse för vad valpåverkan innebär.