Rättsbloggen

Justitieministeriet publicerar Rättsbloggen som handlar om aktuella frågor inom justitieförvaltningen. Rättsbloggen publiceras ungefär en gång i månaden.

I bloggen skriver justitieminister, kanslichef, cheferna för justitieministeriets avdelningar och enheter samt ministeriets andra sakkunniga.

Rättsblogg

Finland100-jubileumsårets blogg

I justitieministeriets Finland100-blogg publiceras under hösten 2017 inlägg om demokratins läge, framtida utmaningar och lösningar.

I inläggen fokuseras det på möjligheterna att påverka läget och förslag till förbättringar. Inläggen ingår i projektet  Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid som är en del av jubileumsårets program.