Rättsbloggen

Justitieministeriet publicerar Rättsbloggen som handlar om aktuella frågor inom justitieförvaltningen. 

I bloggen skriver justitieminister, kanslichef, cheferna för justitieministeriets avdelningar och enheter samt ministeriets andra sakkunniga.

Rättsblogg